Tag: đốt coin

Binance sẵn sàng cho việc “đốt coin” BNB vào 18/07

Binance sẵn sàng cho việc “đốt coin” BNB vào 18/07

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã sẵn sàng cho việc "đốt coin" BNB thường quý ngày 18/07.Việc "đốt coin" (hay còn gọi là burn coin) ám c
1 / 1 BÀI VIẾT