Tag: đồng tiền dự trữ

Max Keizer: Bitcoin ra đời để trở thành đồng tiền dự trữ cho thế giới

Max Keizer: Bitcoin ra đời để trở thành đồng tiền dự trữ cho thế giới

Bất chấp xu hướng giá giảm trong năm 2018, Max Keizer tin tưởng mãnh liệt rằng Bitcoin sẽ tăng trưởng không chỉ về giá mà còn được công chúng chấp nhận rộng rãi, đồng thời năm 2019 có thể là một năm thuận lợi cho thị trường tiền điện tử. Niềm tin của Keizer dựa trên giá trị cơ bản của Bitcoin và [...]
Chủ tịch Xapo: Bitcoin có thể trở thành đồng tiền dự trữ chung

Chủ tịch Xapo: Bitcoin có thể trở thành đồng tiền dự trữ chung

Theo Ted Rogers, Chủ tịch của Xapo, Bitcoin sẽ trở thành đồng tiền dự trữ chung trên toàn cầu, tương tự như vai trò đồng đô la Mỹ hiện nay. Xu hướng giảm giá gần đây của thị trường tiền điện tử không khiến Chủ tịch Xapo ngạc nhiên chút nào, vì rằng ông luôn giữ sự lạc quan đối với giá trị của Bit [...]
2 / 2 BÀI VIẾT