Tag: độ khó đào bitcoin cash

NIST: “Bitcoin Cash là Blockchain gốc”

NIST: “Bitcoin Cash là Blockchain gốc”

Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia (NIST) trực thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã bày tỏ một góc nhìn khái quát về công nghệ Blockchain và các loại tiền mã hoá bao gồm BTC, BCC, LTC, ETH, ETC, DASH và XRP. Trong đó có nói rằng "Bitcoin Cash là Blockchain gốc". Tại mục 8.1.2 của tài liệu, NIST g [...]
1 / 1 BÀI VIẾT