Tag: điện năng tiêu thụ

Tổng lượng điện năng để đào Bitcoin là bao nhiêu ?

Tổng lượng điện năng để đào Bitcoin là bao nhiêu ?

Năm ngoái, khi giá Bitcoin tăng lên trên 17.000 đô la, các nhà bảo vệ môi trường lưu ý rằng mức tiêu thụ điện năng của tiền điện tử có khả năng tăng vọt. Đó là do quá trình đào Bitcoin - hay còn gọi là quá trình tạo ra Bitcoin và cập nhật các giao dịch vào sổ cái Blockchain - đòi hỏi điện năng. [...]
1 / 1 BÀI VIẾT