Tag: deloitte

Hai trong số thành viên nhóm Big Four đang chấp nhận Bitcoin

Hai trong số thành viên nhóm Big Four đang chấp nhận Bitcoin

Trong một nỗ lực tranh uy quyền trên hệ sinh thái tiền thuật toán, các công ty kiểm toán thuộc nhóm Big Four (Deloitte, EY, PwC, KPMG) đang [...]
1 / 1 BÀI VIẾT