Tag: delist

Bittrex xoá bỏ 82 loại ví coin ra khỏi sàn vào 30/03

Bittrex xoá bỏ 82 loại ví coin ra khỏi sàn vào 30/03

Sàn giao dịch Bittrex sẽ xóa bỏ 82 loại ví coin vào cuối tháng này để đảm bảo người dùng của họ chỉ sử dụng những loại coin nào đáp ứng đủ tiêu [...]
1 / 1 BÀI VIẾT