Tag: david sacks

David Sacks: Một cuộc cách mạng đang xảy ra, tiền tệ được lập trình

David Sacks: Một cuộc cách mạng đang xảy ra, tiền tệ được lập trình

"Bitcoin đã đạt được những thứ mà Paypal không thể", David Sacks - Cựu COO của Paypal, người từng đầu tư vào những công ty web 2.0 như Facebook, [...]
1 / 1 BÀI VIẾT