Tag: đầu tư ico

UAE sẽ phê duyệt ICO là chứng khoán vào năm 2019

UAE sẽ phê duyệt ICO là chứng khoán vào năm 2019

Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang thúc đẩy kế hoạch giới thiệu ICO như là phương tiện gây quỹ cho các startup vào năm 2019. Theo báo cáo từ Reuters, trong nỗ lực nhằm thúc đẩy tài chính trên thị trường vốn, UAE sẽ cho phép các công ty trong nước huy động vốn bằng cách chào bán các t [...]
Kodak mở bán ICO KODAKCoin vào 21/05

Kodak mở bán ICO KODAKCoin vào 21/05

Công ty Eastman Kodak sẽ tiến hành bán ICO cho KODAKCoin vào ngày 21 tháng 5. Token Sale lần này nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư lớn với mục tiêu gọi vốn là 50 triệu USD để phát triển nền tảng Blockchain. Trước đó công ty đã tổ chức Pre Sale và thu về 10 triệu USD từ các nhà đầu tư. KODAKCoin sẽ [...]
5 điều cần lưu ý khi lựa chọn ICO để đầu tư trong năm 2018

5 điều cần lưu ý khi lựa chọn ICO để đầu tư trong năm 2018

ICO hay hình thức chào bán tiền số phát hành lần đầu là cách thức kêu gọi vốn đầu tư dựa trên việc phát hành đồng coin của riêng của mình để đổi lấy một đơn vị cryptocurrency hoặc tiền pháp định khác. Hiểu nôm na ICO gần giống với IPO và sự khác biệt duy nhất là thay vì bán cổ phiếu trong công t [...]
3 / 3 BÀI VIẾT