Tag: dầu mỏ kỹ thuật số

Ethereum và EOS sẽ là dầu mỏ và bất động sản trong thế giới số

Ethereum và EOS sẽ là dầu mỏ và bất động sản trong thế giới số

Trong một đánh giá mới nhất của Weiss Rating, Juan M. Villaverde đã so sánh Ethereum và EOS tương ứng với dầu mỏ và bất động sản trong thế giới số. Cả hai lĩnh vực này đều vô cùng quan trọng, ứng với khả tăng trưởng trong tương lai 2 loại tiền điện tử. Juan M. Villaverde cho rằng tiền điện tử khô [...]
1 / 1 BÀI VIẾT