Tag: constantinople

Hard fork Constantinople đối mặt với “vấn đề đồng thuận” trên Testnet

Hard fork Constantinople đối mặt với “vấn đề đồng thuận” trên Testnet

“Một vấn đề đồng thuận” được cho là đã xảy ra trong quá trình thử nghiệm hard fork theo kế hoạch của Ethereum, có tên gọi là Constantinople, đã [...]
Hard Fork Constantinople là gì? Tìm hiểu bản nâng cấp của Ethereum

Hard Fork Constantinople là gì? Tìm hiểu bản nâng cấp của Ethereum

Ethereum sẽ tiến hành Hard fork nâng cấp Constantinople dự kiến trong tháng 11 tới đây. Nhưng mà Hard fork Constantinople là gì, hãy cùng chúng [...]
Ethereum sắp triển khai hard fork Constantinople

Ethereum sắp triển khai hard fork Constantinople

Hard fork Constantinople là phần nâng cấp mạng lưới toàn node được cho là lớn nhất trong năm nay của Ethereum. Bản nâng cấp hard fork Constanti [...]
Byzantium – phần đầu của bản nâng cấp Ethereum Metropolis cuối tháng 9

Byzantium – phần đầu của bản nâng cấp Ethereum Metropolis cuối tháng 9

Ethereum vừa tuyên bố rằng Byzantium - phần đầu tiên của bản nâng cấp Metropolis đã đi tới những bước cuối cùng và dự kiến sẽ được triển khai và [...]
4 / 4 BÀI VIẾT