Tag: công ty khổng lồ

Tiêu chuẩn mới khi những gã khổng lồ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

Tiêu chuẩn mới khi những gã khổng lồ chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin

Mục tiêu ban đầu của Satoshi Nakamoto là tạo ra một đồng tiền bằng thuật toán mà có thể thay thế tiền pháp định và trở thành tiêu chuẩn mới cho hệ thống thanh toán trên toàn cầu. Nhiều người cho rằng Bitcoin chỉ có thể là một công cụ lưu trữ giá trị trong tương lai, nhưng nó vẫn phổ biến như một [...]
1 / 1 BÀI VIẾT