Tag: cme

Hợp đồng tương lai Bitcoin dẫn đến đợt điều chỉnh giá tồi tệ thứ ba

Hợp đồng tương lai Bitcoin dẫn đến đợt điều chỉnh giá tồi tệ thứ ba

Một số nhà kinh tế học tin rằng hợp đồng tương lai Bitcoin gần đây nhất đã khiến thị trường tiền điện tử sụp đổ và dẫn đến đợt điều chỉnh giá tồ [...]
NYSE đề xuất 5 quỹ ETF gắn với giá hợp đồng tương lai Bitcoin

NYSE đề xuất 5 quỹ ETF gắn với giá hợp đồng tương lai Bitcoin

Vào ngày 6/1, SGD New York (NYSE) đã nộp hồ sơ gửi Ủy ban giao dịch và chứng khoán Mỹ về việc thành lập 5 quỹ ETF liên quan đến hợp đồng tương l [...]
2 / 2 BÀI VIẾT