Tag: cloud mining

HashFlare ngừng dịch vụ cloud mining trên SHA-256

HashFlare ngừng dịch vụ cloud mining trên SHA-256

Dịch vụ cloud mining HashFlare đã tuyên bố ngừng dịch vụ khai thác và chấm dứt các hợp đồng SHA-256 do không còn lợi nhuận cho khách hàng. HashFlare là một nền tảng cloud mining được thành lập vào năm 2013. Cloud mining là một hệ thống cho phép người dùng sở hữu một phần sức mạnh khai thác phần c [...]
1 / 1 BÀI VIẾT