Tag: christopher giancarlo

Christopher Giancarlo: Bitcoin bị CFTC đưa vào tầm ngắm từ 2015

Christopher Giancarlo: Bitcoin bị CFTC đưa vào tầm ngắm từ 2015

Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Christopher Giancarlo, gần đây đã nói về việc điều chỉnh Bitcoin [BTC] và cách tiếp cận mà họ đang thực hiện với tiền điện tử. Hơn nữa, ông đã chú ý lớp tài sản này thuộc thẩm quyền của CFTC, trích dẫn các phán quyết gần đây từ các tòa án liên ban [...]
1 / 1 BÀI VIẾT