Tag: chatcoin. bytecoin

Tại sao Binance delist 4 đồng coin BCN, CHAT, ICN, TRIG ?

Tại sao Binance delist 4 đồng coin BCN, CHAT, ICN, TRIG ?

Trước đó sàn giao dịch tiền điện tử Binance, đã tuyên bố sẽ delist 4 coin bao gồm: BCN, CHAT, TRIG, ICN. Binance không giải thích lý do cho hành động delist này và khiến 4 đồng coin rớt giá không phanh. Trong bài viết này, dựa vào những gì quan sát và thu thập được, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ một số t [...]
1 / 1 BÀI VIẾT