Tag: chấp nhận bitcoin

Chấp nhận Bitcoin: Phương tiện lưu trữ hay tính hữu dụng?

Chấp nhận Bitcoin: Phương tiện lưu trữ hay tính hữu dụng?

Trong nhiều năm nay, câu chuyện vẫn xoay quanh việc làm thế nào để chấp nhận Bitcoin một cách chính thống, cần phải tiến xa hơn tình trạng hiện tại rằng nó cần là một phương tiện lưu trữ giá trị và một tiện ích, hoặc loại tiền tệ để sử dụng hàng ngày. Khi được phân tích sâu hơn bởi nhà phân tích [...]
1 / 1 BÀI VIẾT