Tag: cấm mua bán bitcoin

TS. Trương Văn Phước: “Việt Nam nên cấm mua bán Bitcoin”

TS. Trương Văn Phước: “Việt Nam nên cấm mua bán Bitcoin”

Quyền Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho rằng Bitcoin chẳng phải tiền tệ bởi không do ngân hàng trung ương phát hành. - Giá [crypt [...]
1 / 1 BÀI VIẾT