Tag: callisto

Callisto Network là gì? Tổng quan Cold Staking và nhận lãi CLO Coin

Callisto Network là gì? Tổng quan Cold Staking và nhận lãi CLO Coin

Một thay đổi lớn đang đến gần với Ethereum Classic. Đối với nhà đầu tư, những người hỗ trợ và những người ủng hộ trong cộng đồng này, Callisto là một thứ gì đó rất vĩ đại. Được đặt tên theo một trong những tiểu hành tinh của sao Mộc, Callisto Network là một hình thái sidechain nhằm triển khai vi [...]
1 / 1 BÀI VIẾT