Tag: btc1

Bitcoin Core gây sức ép lên các client của SegWit2x

Bitcoin Core gây sức ép lên các client của SegWit2x

Client mới của Bitcoin Core sẽ "ngắt kết nối các node" sử dụng client btc1 SegWit2x để hợp nhất các phiên bản lại với nhau, Matt Corallo - Cựu n [...]
1 / 1 BÀI VIẾT