Tag: btc1

Bitcoin Core gây sức ép lên các client của SegWit2x

Bitcoin Core gây sức ép lên các client của SegWit2x

Client mới của Bitcoin Core sẽ "ngắt kết nối các node" sử dụng client btc1 SegWit2x để hợp nhất các phiên bản lại với nhau, Matt Corallo - Cựu nhân viên của Blockstream cho biết: "Duy trì kết nối giữa các node chỉ làm ngăn cản quá trình đồng thuận giữa các bên, đồng thời lãng phí tài nguyên mạng." [...]
1 / 1 BÀI VIẾT