Tag: brad garlinghouse

Banco Santander tích hợp RippleNet vào các khoản thanh toán

Banco Santander tích hợp RippleNet vào các khoản thanh toán

Ripple Labs đã công bố việc tích hợp RippleNet vào ứng dụng thanh toán OnePay FX của ngân hàng Banco Santander vào ngày 02/10. Mối quan hệ đối [...]
CEO của Ripple cho rằng các ngân hàng sẽ sử dụng XRP sớm thôi

CEO của Ripple cho rằng các ngân hàng sẽ sử dụng XRP sớm thôi

CEO của Ripple, Brad Garlinghouse, hy vọng hàng chục ngân hàng sẽ chính thức sử dụng XRP dựa trên công nghệ xRapid của mình vào năm tới.Cho [...]
“Bitcoin cuối cùng sẽ như Napster thôi,” CEO của Ripple nhận định

“Bitcoin cuối cùng sẽ như Napster thôi,” CEO của Ripple nhận định

Bitcoin là tượng đài cho cuộc cách mạng tiền điện tử, nhưng số phận của nó cuối cùng sẽ kết thúc như Napster, khi mà những nỗ lực nhằm thay đổi [...]
3 / 3 BÀI VIẾT