Tag: blockchain festival 2018

Lượng người tham gia Bitcoin tại Việt Nam đã tăng gấp đôi

Lượng người tham gia Bitcoin tại Việt Nam đã tăng gấp đôi

Khối lượng giao dịch Bitcoin Việt Nam hiện đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á. Những người tham gia Bitcoin ở Việt Nam đã tăng gấp đôi từ 30.000 người trong năm 2016 lên 60.000 người vào năm 2017. Larson đang là viên chức kinh tế của một lãnh sự quán tại TP.HCM. Anh tham dự Blockchain Festival Vi [...]
1 / 1 BÀI VIẾT