Tag: BK Capital Management

BK Capital Management: “Đây là thời điểm tốt nhất để mua Bitcoin”

BK Capital Management: “Đây là thời điểm tốt nhất để mua Bitcoin”

"Đây không phải là kết thúc của Bitcoin", ông Kelly cảnh báo. "Khi chúng tôi nói chuyện về Bitcoin vào thời điểm nó ở mức giá 20.000 USD, rất nh [...]
1 / 1 BÀI VIẾT