Tag: bitgrail

NANO (XRB) phát hành phiên bản 12.1, sắp được thêm vào ví Ledger

NANO (XRB) phát hành phiên bản 12.1, sắp được thêm vào ví Ledger

NANO ([cryptocurrency_widget type="inline" symbol="XRB~USD" template="basic3" color="default" flash="1"]) đã bắt đầu hành động và những gì mà chúng ta đang thấy là chu kỳ tăng giá mới của Altcoin này. Mới gần đây dự án NANO đã công bố việc phát hành phiên bản mới. Version 12.1 Released: https:/ [...]
1 / 1 BÀI VIẾT