Tag: bitcoin etp

Khối lượng giao dịch Bitcoin ETP tăng kỷ lục trên sàn SIX Thuỵ Sĩ

Khối lượng giao dịch Bitcoin ETP tăng kỷ lục trên sàn SIX Thuỵ Sĩ

Theo dữ liệu gần đây, khối lượng đối với sản phẩm giao dịch hoán đổi Bitcoin ETP đã tăng kỷ lục trên Sàn giao dịch chứng khoán Thuỵ Sĩ SIX. ETP là một dạng chứng khoán phái sinh từ tài sản gốc (hàng hoá, cổ phiếu, tiền tệ, lãi suất) và được giao dịch nội ngày trên một sàn chứng khoán. ETP có thể [...]
1 / 1 BÀI VIẾT