Tag: bitcoin cash abc

Chiến tranh giữa Bitcoin ABC (BCHABC) và Bitcoin SV (BCHSV)

Chiến tranh giữa Bitcoin ABC (BCHABC) và Bitcoin SV (BCHSV)

Ngày 15/11, Bitcoin Cash đã kích hoạt đợt HardFork phân tách mạng lưới tiền điện tử lớn thứ 4 trên thế giới thành ít nhất 2 phiên bản cạnh tranh là Bitcoin ABC (BCHABC) và Bitcoin SV (BCHSV). Mạng lưới Bitcoin Cash được nâng cấp ngay sau khi chuỗi BCHABC và BCHSV được phân tách tại khối 556767. C [...]
1 / 1 BÀI VIẾT