Tag: bitcoin. blockchain

Blockchain, Ngân hàng và Hệ thống Thanh toán: Thích ứng hay là Chết?

Blockchain, Ngân hàng và Hệ thống Thanh toán: Thích ứng hay là Chết?

“Thích ứng hay là chết” Theo thời gian, câu nói này đã được nhiều người áp dụng dưới các hình thức khác nhau và chúng ta phải thừa nhận rằng đó là do một sự thật nào đó mà ta thường có xu hướng bỏ qua khi nó xảy đến với cuộc sống của mình. Và đây là một sự thật khác: với sự ra đời của những mạ [...]
1 / 1 BÀI VIẾT