Tag: bitcoin address

Bitcoin Address là gì? Những địa chỉ huyền thoại

Bitcoin Address là gì? Những địa chỉ huyền thoại

Bitcoin Address hay còn gọi là "địa chỉ Bitcoin", là một cách để chúng ta có thể gửi và nhận Bitcoin qua lại. Mỗi một người khi sử dụng Bitcoin đều sở hữu địa chỉ Bitcoin cho riêng mình, xác xuất để trùng lặp địa chỉ Bitcoin là 1e-48 %, điều đó việc trùng lặp địa chỉ là hoàn toàn không thể xảy ra. H [...]
1 / 1 BÀI VIẾT