Tag: binance coin

eToro trở thành sàn ngoài đầu tiên niêm yết Binance Coin

eToro trở thành sàn ngoài đầu tiên niêm yết Binance Coin

Ngày 29/10, eToro đã trở thành nền tảng đầu tư đầu tiên niêm yết Binance Coin (BNB) ra khỏi phạm vi chỉ trong Binance. Việc niêm yết BNB gia tăn [...]
Tiềm năng của Binance Coin (BNB) trong năm 2019

Tiềm năng của Binance Coin (BNB) trong năm 2019

Binance Coin (BNB) là một đồng coin sàn của sàn giao dịch Binance, việc trữ đồng Binance sẽ có những lợi ích như thế nào chúng ta sẽ cùng nhau t [...]
CEO Binance tin rằng thị trường gấu có thể sớm kết thúc

CEO Binance tin rằng thị trường gấu có thể sớm kết thúc

Thị trường tiền điện tử năm 2018 không tuyệt vời như những gì đã thấy ở năm 2017. Tuy nhiên những dòng tweet gần đây của CEO Binance, ông Changp [...]
3 / 3 BÀI VIẾT