Tag: biểu đồ coinbase

Biểu đồ của Coinbase nhắc nhở về năm 2018 khủng khiếp với tiền điện tử

Biểu đồ của Coinbase nhắc nhở về năm 2018 khủng khiếp với tiền điện tử

Đối với những người đã mua Bitcoin vào năm 2009, hay thậm chí trong năm 2011, tôi chỉ có thể hy vọng họ đã bán nó. Còn đối với những người mua Bitcoin hồi năm 2017, thì … tôi rất lấy làm tiếc. Coinbase, một trong những nơi lớn nhất để mua tiền điện tử trực tuyến, dường như muốn bạn hiểu hơn về nh [...]
1 / 1 BÀI VIẾT