Tag: banco santander

Banco Santander tích hợp RippleNet vào các khoản thanh toán

Banco Santander tích hợp RippleNet vào các khoản thanh toán

Ripple Labs đã công bố việc tích hợp RippleNet vào ứng dụng thanh toán OnePay FX của ngân hàng Banco Santander vào ngày 02/10. Mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Ripple Labs và Bancor Santander đã được công bố vào tháng 3 năm 2018, nhưng vào thời điểm đó, thông tin từ cuộc hợp tác giữa 2 công ty v [...]
1 / 1 BÀI VIẾT