Tag: bàn giao dịch bitcoin

Goldman Sachs hoãn kế hoạch mở bàn giao dịch Bitcoin

Goldman Sachs hoãn kế hoạch mở bàn giao dịch Bitcoin

Goldman Sachs vẫn đang chờ đợi thời điểm thích hợp để mở bàn giao dịch Bitcoin, đồng thời tập trung phát triển sản phẩm lưu ký cho các loại tài [...]
1 / 1 BÀI VIẾT