Tag: baikal

Baikal X10 là gì? Một số thông tin quan trọng khi đầu tư

Baikal X10 là gì? Một số thông tin quan trọng khi đầu tư

Tóm tắt : Baikal X10 dòng máy đa thuật toán và siêu ổn định được sản xuất vào cuối năm 2017 của nhà máy Baikal Miner.THÔNG TIN KỸ THUẬT CỦA [...]
1 / 1 BÀI VIẾT