Tag: atomic swap

Atomic Swap là gì? Mối liên hệ với Lightning Network

Atomic Swap là gì? Mối liên hệ với Lightning Network

Lightning Network và Atomic Swap gì? Và tại sao chúng lại rất có tiềm năng trong cộng đồng tiền điện tử? Bắt đầu từ công nghệ Blockchain Hầu h
Bitcoin Cash thực hiện hoán đổi nguyên tử đầu tiên

Bitcoin Cash thực hiện hoán đổi nguyên tử đầu tiên

Trong một thông báo của nhóm phát triển, Bitcoin Cash đã thực hiện hoán đổi nguyên tử (atomic swap) đầu tiên trên chuỗi của mình. Điều đó có ngh
2 / 2 BÀI VIẾT