Tag: atomic swap

Atomic Swap (Hoán đổi Nguyên tử) là gì?

Atomic Swap (Hoán đổi Nguyên tử) là gì?

Không có gì ngạc nhiên khi sự phổ biến của tiền điện tử đang thúc đẩy một số lượng ngày càng nhiều coin và token được tạo ra. Trên thực tế, có h [...]
Bitcoin Cash thực hiện hoán đổi nguyên tử đầu tiên

Bitcoin Cash thực hiện hoán đổi nguyên tử đầu tiên

Trong một thông báo của nhóm phát triển, Bitcoin Cash đã thực hiện hoán đổi nguyên tử (atomic swap) đầu tiên trên chuỗi của mình. Điều đó có ngh [...]
2 / 2 BÀI VIẾT