Tag: aston plaza

Aston Plaza & Residences: Dự án bất động sản đầu tiên bằng Bitcoin

Aston Plaza & Residences: Dự án bất động sản đầu tiên bằng Bitcoin

Dự án bất động sản thương mại Aston Plaza & Residences trị giá 325 triệu USD vừa được Knox Group hé lộ trong ngày 06/09. Sẽ không có gì đặc [...]
1 / 1 BÀI VIẾT