Tag: asicboost

Thợ mỏ Bitcoin Cash gia tăng việc sử dụng Asicboost

Thợ mỏ Bitcoin Cash gia tăng việc sử dụng Asicboost

Vào ngày 22/10, Bitmain đã phát hành một firmware mới (một chương trình máy tính đặc biệt để điều khiển cấp thấp nhiều thiết bị điện tử) cho các giàn khai thác Antminer, nhằm tối ưu hóa Asicboost. Kể từ đó, các thợ mỏ Bitcoin Cash đã sử dụng giao thức mới và 63 khối Asicboost được khai thác trên mạn [...]
1 / 1 BÀI VIẾT