Tag: amazon web service

Qtum trở thành đối tác của Amazon Web Service (AWS)

Qtum trở thành đối tác của Amazon Web Service (AWS)

Trong thị trường tiền điện tử non trẻ này, mối quan hệ đối tác gần như là một điều thiết yếu, bởi một mối quan hệ với các bên trong và ngoài ngành công nghiệp sẽ giúp thúc đẩy việc sự áp dụng, tính hiệu quả và bảo mật các tài sản mã hoá cũng như các giải pháp Blockchain. Cộng đồng tiền điện tử th [...]
1 / 1 BÀI VIẾT