Tag: a8+

Thuật toán Cryptonight: N240 / A8+ / X3 – Miner nên chọn máy nào?

Thuật toán Cryptonight: N240 / A8+ / X3 – Miner nên chọn máy nào?

Sơ lược về thuật toán Cryptonight (C9) Là 1 thuật toán cổ, lượng nethash đa phần đến từ virus, botnet và các servers. Cộng đồng này khá toxic nên khi asic nhảy vào là giãy đành đạch buộc các coin lớn phải Fork. Kết quả XMR Fork trước (xong cũng chết trước) , ETN fork theo chết được 1 thời gian x [...]
1 / 1 BÀI VIẾT