Tag: a8+

Thuật toán Cryptonight: N240 / A8+ / X3 – Miner nên chọn máy nào?

Thuật toán Cryptonight: N240 / A8+ / X3 – Miner nên chọn máy nào?

Sơ lược về thuật toán Cryptonight (C9) Là 1 thuật toán cổ, lượng nethash đa phần đến từ virus, botnet và các servers. Cộng đồng này khá toxic n [...]
1 / 1 BÀI VIẾT