Power Ledger là gì? Tìm hiểu đồng POWR Coin

Power Ledger là gì? Tìm hiểu đồng POWR Coin

Power Ledger là gì?

Power Ledger (POWR) là một dự án phân phối, trao đổi năng lượng dựa trên nền tảng phân quyền của blockchain. Power Ledger có trụ sở tại Úc và team phát triển đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Power Ledger có một nền tảng được triển khai với khả năng cho phép người khác phát triển các ứng dụng để chạy trên nó. Power Ledger nhắm đến mục tiêu giải quyết 2 vấn đề lớn trong việc sử dụng công nghệ blockchain:

 • Giảm sử dụng mạng lưới điện có thể được duy trì thông qua một thị trường cho các tài sản năng lượng phân tán và các giao dịch liên quan được củng cố bởi blockchain (ví dụ như giao dịch ngang hàng giữa các mạng).
 • Mức độ thâm nhập thấp của các nguồn năng lượng tái tạo trong các tòa nhà căn hộ, nơi có thể cung cấp mô hình phân chia quyền sở hữu và phân bổ bằng blockchain (ví dụ như giao dịch ngang hàng giữa các doanh nghiệp).

Ứng dụng Power Ledger

Với tầm nhìn của mình, team phát triển đang xây dựng các ứng dụng để hoạt động trên nền tảng Power Ledger, bao gồm:

 • Giao dịch ngang hàng điện năng trên hệ sinh thái.
 • Quản lý cung cầu thông minh dành cho nhà bán lẻ.
 • Nhà vận hành mạng lưới Microgrid/Embeded.
 • Thỏa thuận trong thị trường bán buôn.
 • Quản lý tài khoản chủ động.
 • Quản lý thiết bị điện.
 • Cổng năng lượng.
 • Mua bán phát thải carbon.
 • Trao đổi truyền tải.

POWR Token

Có một hệ thống token kép được sử dụng cho Power Ledger:

POWR token: sử dụng như xăng cho hệ sinh thái. Để tham gia vào nền tảng bạn phải có POWR để sinh ra Sparkz.

Sparkz token: đại diện cho giá trị của một đơn vị năng lượng và được đính vào đồng nội tệ (ví dụ đô la Úc). Sparkz là loại tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch trong hệ sinh thái.

Cách tiếp cận mô hình kép này là một ý tưởng tuyệt để có thể đồng thời tập trung vào 2 thị trường chính: thị trường bán lẻ và giao dịch ngang hàng trực tiếp. Mô hình này mang lại khả năng thích ứng nền tảng (và ứng dụng) cao không chỉ đối với cấu trúc thị trường hiện tại mà còn là một môi trường thị trường phi điều tiết.

Kết luận

Power Ledger với mục tiêu phát triển của nhóm dự án đó là cung cấp giao dịch ngang hàng nhằm giải quyết tự động, cho phép thanh toán hòa giải. Ngoài ra tạo nền tảng giao dịch an toàn và bảo mật nhằm tạo môi trường uy tín, chuyên nghiêp.

Với mức phí rẻ như hiện nay, cùng với ưu điểm phát triển thì đây là đây là đồng tiền giải quyết được các yếu điểm hiện nay cũng như mức tăng trưởng cao như hiện nay thì đây đồng tiền tiềm năng, có khả năng sinh lợi dài hạn trong tương lai.