Orphan Block là gì ?

Orphan Block là gì ?

Orphan Block (hay còn gọi là “khối mồ côi”) là một khối mà không biết rõ “cha mẹ” chúng là ai. Orphan Block xuất hiện khi cả 2 thợ mỏ cùng tìm thấy một khối hợp lệ nhưng chỉ có một khối sẽ nối tiếp vào hệ thống Blockchain, khối còn lại sẽ mồ côi.

Binance