NXT Coin là gì ?

NXT Coin là gì ?

NXT là một nền tảng Blockchain có mã nguồn mở tiên tiến dựa trên đồng tiền mã hóa tiên phong như Bitcoin. Nền tảng NXT bao gồm nhiều tính năng cơ bản như giao dịch tài sản phân quyền, thị trường, hệ thống biểu quyết – tất cả được tích hợp trong NXT Coin. NXT Coin mang lại sự tự do cho người dùng theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ như bạn có thể sử dụng NXT Coin như một hệ thống thanh toán mà không có bất kỳ hạn chế nào. Các nhà phát triển có thể tạo ra ứng dụng blockchain không cần thông qua API của NXT.

Những lợi thế mà tiền mã hóa mang lại so với phương pháp thanh toán truyền thống thực sự rất đáng chú ý. Cho phép mọi người đảm bảo an toàn trong việc lưu trữ và chuyển tiền mà không cần bất kỳ sự đảm bảo nào từ cơ quan trung ương thứ ba. Lần đầu tiên trong lịch sử tài chính, một cá nhân có thể kiểm soát hoàn toàn đồng tiền của mình trên hệ thống mạng và có thể gửi chúng đến bất cứ nơi nào trên thế giới chỉ trong vài phút mà không phải dựa vào bất kỳ ngân hàng, tổ chức tài chính hay bên thứ ba nào khác.

NXT Coin là một đồng tiền mã hóa hoạt động như nhiên liệu cho hệ sinh thái NXT. Ngoài việc sử dụng nó như một khoản phí giao dịch khi chuyển NXT từ người này sang người khác, nó cũng được sử dụng để tạo ra các tài sản làm đại diện cho những loại trái phiếu hoặc quyền sở hữu một dự án, tạo ra các cuộc biểu quyết phân cấp hoặc lưu trữ dữ liệu tùy ý trên blockchain. Tất nhiên là NXT Coin cũng giống như các loại tiền tệ khác, theo cùng một cách mà bạn có thể trao đổi Bitcoin hoặc đô la để mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ.

NXT có cơ sở hạ tầng cốt lõi rất phức tạp. Điều này làm tăng thêm nhiều lo ngại khi so sánh với Bitcoin nhưng lại làm cho dịch vụ bên ngoài trở nên dễ dàng xây dựng trên đầu lớp blockchain hơn.

Một trong những yếu tố thiết yếu nhất của NXT được cho chính là blockchain. Đây là chuỗi các khối lịch sử giao dịch đầy đủ kể từ khi NXT được tạo ra từ năm 2013. Các giao dịch mới được ghi nhận như là một phần của các khối được xử lý theo cách phân quyền vào chuỗi, do đó kết hợp các giao dịch mới này vào blockchain NXT.

Thế hệ tiền mã hóa đầu tiên đã đi tiên phong trong việc sử dụng một blockchain để giữ an toàn, đáng tin cậy và ổn định nhưng hoàn toàn phân cấp và mở cho các giao dịch. Ban đầu, công nghệ blockchain chủ yếu được sử dụng để theo dõi giao dịch và tạo ra tiền mã hóa. Tuy nhiên, người sáng lập của NXT đã nhìn thấy tiềm năng trong việc sử dụng công nghệ blockchain vào một thứ gì đó nhiều hơn bằng cách bổ sung thêm nhiều tính năng cao cấp.

NXT cung cấp cho các nhà phát triển và các cá nhân bộ công cụ mạnh mẽ, kết hợp với hệ thống API dễ sử dụng,  cho phép mọi người tích hợp và sử dụng công nghệ blockchain NXT trong các ứng dụng và dự án riêng của họ.

Tham khảo NXT tại: https://nxtplatform.org/

Telegram