NaPoleonX là gì? Tìm hiểu đồng NPX Coin

NaPoleonX là gì? Tìm hiểu đồng NPX Coin

NaPoleonX là một công ty giao dịch dựa trên thuật toán cung cấp một quỹ tài sản mã hóa cho các nhà đầu tư. Ngày hôm nay, cùng Bitcoin Vietnam News tìm hiểu NaPoleonX là gì qua bài viết dưới đây nhé

NaPoleonX là gì?

NaPoleonX (NPX) là một đồng tiền mã hóa được tìm thấy trực tuyến tại NaPoleonX.ai và nó muốn trở thành “công ty quản lý tài sản theo thuật toán số 1 cho các nhà đầu tư tiền mã hóa.”

Công ty đã phát triển một số trading bot. Các bot này phân tích các thị trường tiền mã hóa, sau đó sẽ tiến hành các giao dịch dựa trên thông tin đó.

Công ty đầu tiên phát hành bản cáo bạch vào tháng 12 năm 2016. Trong khi đó, dự án ICO đã được triển khai từ ngày 12 tháng 11 năm 2017 đến ngày 4 tháng 1 năm 2018.

NaPoleonX hoạt động như thế nào?

NaPoleonX được xây dựng dựa trên ý tưởng về các quỹ tự trị phân cấp, hay còn gọi là các DAF. Quỹ tự trị phân cấp này trao quyền cho chủ sở hữu để tự chọn các trading bot mà họ sẽ sử dụng. NaPoleonX cung cấp một số trading bot khác nhau dựa trên mức độ rủi ro không mong muốn và lợi nhuận muốn đạt được của nhà đầu tư.

Nhìn chung, NaPoleonX xác nhận đã “phát triển một bộ phận lớn các trading bot”. Bằng cách đầu tư vào công ty, bạn có thể truy cập vào những trading bot đó.

NaPoleonX token (NPX) cũng đóng một vai trò trong công ty. Với vai trò là một người giữ token, bạn có thể tham gia vào việc lựa chọn các trading bot. Để đổi lại, bạn sẽ nhận được một phần doanh thu do nền tảng tạo ra. Doanh thu này được gọi là “Rental Fee” hoặc “Boton” trong bản cáo bạch. Rental Fee được thanh toán bởi các DAF cho việc sử dụng các trading bot. Boton sẽ chiếm 25% tổng hiệu suất của quỹ. Trong khi đó, chủ sở hữu NPX Coin sẽ nhận được 85% các boton này cho các DAF đầu tiên được tạo bởi NaPoleonX.

Các quỹ tự trị phân cấp đầu tiên sẽ được mở bởi NaPoleonX cho các nhà đầu tư nước ngoài. Theo thời gian, NaPoleonX sẽ quản lý các danh mục đầu tư của mình trong các DAF để tiếp tục ra mắt các loại phương tiện mới và thu phí bổ sung cho việc quản lý hiệu suất của các tài sản đầu tư.

Dự án ICO NaPoleonX

Dự án ICO NaPoleonX đã bắt đầu với một Pre-sale từ ngày 12 tháng 11 đến ngày 3 tháng mười hai. Crowdsale đã được tiến hành vào ngày 4 tháng 12 đến ngày 4 tháng 1.

70% trong số tổng nguồn cung cấp token được phân phối trong dự án ICO. 15% dành riêng cho những người sáng lập, 13% dành cho “cố vấn / những thứ linh tinh còn lại” và 2% dành cho chương trình bounty xã hội.

Số tiền huy động được từ dự án ICO được sử dụng để mua hoặc thuê cấu trúc quản lý tài sản, quảng bá các token NPX, quảng bá các DAF và tài trợ cho nghiên cứu và phát triển.

Kết luận

NaPoleonX đặt ra mục tiêu trở thành công ty quản lý tài sản dựa trên thuật toán đầu tiên cho các nhà đầu tư tiền mã hóa. Công ty đặt mục tiêu tạo ra các quỹ tự trị phân cấp (các DAF), hoạt động dựa trên các chiến lược đầu tư khác nhau. Những chiến lược đầu tư này được thực hiện bởi các bot. Các lợi nhuận sẽ được phân quyền cho chủ sở hữu token và chủ sở hữu token đó cũng có quyền bỏ phiếu để chọn các DAF tốt nhất.

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và các kế hoạch trong tương lai của NaPoleonX, bạn có thể truy cập vào Website: https://napoleonx.ai/

Bitcoin Vietnam News vừa chia sẻ với bạn đọc bài viết: ” NaPoleonX là gì? Tìm hiểu đồng NPX Coin”. Hy vọng bài viết đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích.

Telegram