Namecoin là gì? Tìm hiểu đồng NMC

Namecoin là gì? Tìm hiểu đồng NMC

Cũng giống như một số đồng tiền điện tử khác, Namecoin (NMC) là một Cryptocurrency có những đặc tính giống với đồng Bitcoin (BTC), nhưng khác hơn, Namecoin có nhưng đặc trưng riêng hơn hẳn đó là lưu trữ thông tin trên cơ sở dữ liệu Blockchain riêng. Là một đồng tiền điện tử có tiềm năng lớn, trong tương lai sẽ có nhiều bứt phá.

Namecoin là gì?

Namecoin (viết tắt là NMC) là một công nghệ mã nguồn mở thử nghiệm giúp cải thiện sự phân cấp, an ninh, kiểm duyệt, sự riêng tư và tốc độ của một số thành phần nhất định của cơ sở hạ tầng Internet như DNS và danh tính.

Namecoin được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học và tình nguyện viên quốc tế đang làm việc để bảo vệ tự do ngôn luận trực tuyến và cứu thế giới khỏi một quốc gia giám sát của Orwellian.

Thông tin của Namecoin (NMC)

Namecoin được dùng vào các mục đích chính như:

  • Bảo vệ các quyền tự do ngôn luận trực tuyến bằng cách làm cho trang web chống lại kiểm duyệt hơn.
  • Đính kèm thông tin nhận dạng như GPG và các phím OTR và email, Bitcoin, và địa chỉ Bitmessage tới danh tính bạn chọn.
  • Phân quyền chứng chỉ TLS (HTTPS), được hỗ trợ bởi sự đồng thuận blockchain.
  • Truy cập các trang web sử dụng tên miền cấp cao nhất .bit.

Những ý tưởng được đề xuất như chữ ký, bỏ phiếu, trái phiếu / cổ phần / cổ phiếu, trang web tin tưởng, dịch vụ công chứng, và bằng chứng về sự tồn tại.

Giao dịch Namecoin như thế nào ?

Namecoin sẽ xử lý giao dịch tương tự như với Bitcoin bằng một mạng ngang hàng (peer to peer), số dư và phát hành của Namecoin thông qua SHA256, chương trình Proof-of-work.

Chúng được phát hành khi một giá trị đủ nhỏ được tìm thấy, tại thời điểm đó khối được tạo ra. Quá trình tìm kiếm các giá trị nhỏ và tạo ra khối đó được gọi là khai thác mỏ hoặc đào coin.Tỷ lệ phát hành tạo thành một series hình học và tỉ lệ này sẽ giảm một nửa 210.000 khối, khoản 4 năm một lần, đạt tổng cộng 21 triệu NMC.

Giao dịch chủ yếu Namecoin bằng USD và các Crybtocerren khác thông qua trực tuyến. Nhưng để tình trạng đảo ngược giao dịch, những người dùng có thẻ tín dụng hoặc Paypal thì không được khuyến cáo, vì các giao dịch của Namecoin (NMC) không thể đảo ngược được.

Kết luận

Namecoin vẫn là một trong những “Altcoins” sáng tạo nhất. Trước tiên là thực hiện khai thác hợp nhất và DNS phân quyền. Namecoin cũng là giải pháp đầu tiên cho Tam giác Zooko, vấn đề lâu đời của việc tạo ra một hệ thống đặt tên đồng thời an toàn, phân quyền và có ý nghĩa của con người.

Nếu bạn có nhu cầu mua đồng coin này hãy theo dõi biến động giá của nó để chọn được thời điểm đầu tư thích hợp.