Namecoin là gì? Tìm hiểu đồng NMC

Namecoin là gì? Tìm hiểu đồng NMC

Cũng giống như một số đồng tiền điện tử khác, Namecoin (NMC) là một Cryptocurrency có những đặc tính giống với đồng Bitcoin (BTC), nhưng khác hơn, Namecoin có nhưng đặc trưng riêng hơn hẳn đó là lưu trữ thông tin trên cơ sở dữ liệu Blockchain riêng. Là một đồng tiền điện tử có tiềm năng lớn, trong tương lai sẽ có nhiều bứt phá.

Namecoin là gì?

Namecoin (viết tắt là NMC) là một công nghệ mã nguồn mở thử nghiệm giúp cải thiện sự phân cấp, an ninh, kiểm duyệt, sự riêng tư và tốc độ của một số thành phần nhất định của cơ sở hạ tầng Internet như DNS và danh tính.

Namecoin được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học và tình nguyện viên quốc tế đang làm việc để bảo vệ tự do ngôn luận trực tuyến và cứu thế giới khỏi một quốc gia giám sát của Orwellian.

Thông tin của Namecoin (NMC)

Namecoin được dùng vào các mục đích chính như:

  • Bảo vệ các quyền tự do ngôn luận trực tuyến bằng cách làm cho trang web chống lại kiểm duyệt hơn.
  • Đính kèm thông tin nhận dạng như GPG và các phím OTR và email, Bitcoin, và địa chỉ Bitmessage tới danh tính bạn chọn.
  • Phân quyền chứng chỉ TLS (HTTPS), được hỗ trợ bởi sự đồng thuận blockchain.
  • Truy cập các trang web sử dụng tên miền cấp cao nhất .bit.

Những ý tưởng được đề xuất như chữ ký, bỏ phiếu, trái phiếu / cổ phần / cổ phiếu, trang web tin tưởng, dịch vụ công chứng, và bằng chứng về sự tồn tại.

Giao dịch Namecoin như thế nào ?

Namecoin sẽ xử lý giao dịch tương tự như với Bitcoin bằng một mạng ngang hàng (peer to peer), số dư và phát hành của Namecoin thông qua SHA256, chương trình Proof-of-work.

Chúng được phát hành khi một giá trị đủ nhỏ được tìm thấy, tại thời điểm đó khối được tạo ra. Quá trình tìm kiếm các giá trị nhỏ và tạo ra khối đó được gọi là khai thác mỏ hoặc đào coin.Tỷ lệ phát hành tạo thành một series hình học và tỉ lệ này sẽ giảm một nửa 210.000 khối, khoản 4 năm một lần, đạt tổng cộng 21 triệu NMC.

Giao dịch chủ yếu Namecoin bằng USD và các Crybtocerren khác thông qua trực tuyến. Nhưng để tình trạng đảo ngược giao dịch, những người dùng có thẻ tín dụng hoặc Paypal thì không được khuyến cáo, vì các giao dịch của Namecoin (NMC) không thể đảo ngược được.

Lịch sử phát triển của Namecoin

Tháng 9/2010, một cuộc thảo luận đã được tạo ra và bắt đầu tranh luận trên diễn đàn Bitcointalk về vấn đề hệ thống giả thuyết gọi là BitDNS và tổng hợp Bitcoin, dựa trên một cuộc trao đổi tại IRC vào ngày 14/11/2010. Satoshi Nakamoto và Gavin Andresen đã tham gia cuộc thảo luận và ủng hộ về ý tưởng BitDNS. Một phần thưởng cho việc triển khai dự án

BitDNS đã được thông báo tại diễn đàn Bitcointalk vào tháng 12/2010.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, một nhà phát triển đã quyết định thực hiện ý tưởng này với mục đích nhận được phần thưởng. Vào ngày 18/4/2011 Name coin được giới thiệu bởi Vinced như một hệ thống đặt tên đa năng và phân bố dự trên đồng tiền mã hóa Bitcoin.

Vào tháng 6/2013, có nghĩa là vào khoảng 2 năm sau đó, NameID đã được khởi chạy. Đây là một dịch vụ kết hợp các thông tin tiểu sử cùng với các đặc tính trên Blockchain Namecoin và một nhà cung cấp OpenID để cho phép đăng nhập vào các trang web hiện có với danh tính Namecoin. Chính trang web đó đã được đi kèm với giao thức mở để các thực mật khẩu ít hơn với một giao thức mở để xác thực mật khẩu ít hơn với các danh tính Namecoin, một phần mềm tự do triển khai tương ứng với một phần mở rộng hỗ trợ cho Firefox.

Vào tháng 20/2013, Michael Gronager – nhà phát triển chính của Libcoin tìm thấy một vấn đề bảo mật trong giao thức Namecoin, cho phép sửa đổi tên nước ngoài. Nó đã được cố định thành công trong một khoảng thời gian ngăn và không bao giờ được khai thác, ngoại trừ Bitcoin.bit như là một proof-of-concept.

Vào tháng 2/2014, một plug-in cho Firefox tương thích với của Windows và Linux , FreeSpeechMe, đã được phát hành, cung cấp độ phân giải tự động địa chỉ.bit. Điều này có sẵn bằng cách tải về các blockchain Namecoin và chạy nó trong nền.

Namecoin cũng đã đề cập đến ICANN trong một báo cáo dự thảo công khai như một ví dụ nổi tiếng nhất về phân phối kiểm soát và bảo mật trong DNS.

Sau đó khoảng 1 tháng, vào hồi tháng 3/2014, OneName đã được phát hành. Đây là một hệ thống nhận dạng được xây dựng trên giao thức Namecoin lưu trữ tên người dùng và dữ liệu cá nhân trong Blockchain của Namecoin. Ngược lại với NameID, OneName được xây dựng hoàn toàn cho thông tin tiểu sử và không hỗ trợ xác thực hoặc đăng nhập bằng mật khẩu. OneName sau đó (tháng 9 năm 2015) đã chuyển hồ sơ người dùng từ Namecoin sang Bitcoin blockchain.

Vào tháng 5/2014, Kevin McCoy và Anil Dash giới thiệu Monegraph, một hệ thống liên kết các tài khoản Twitter và các tài sản kỹ thuật số (như là các tác phẩm nghệ thuật) trong blockchain, cho phép người chứng minh quyền sở hữu tài sản đó.

Kết luận

Namecoin vẫn là một trong những “Altcoins” sáng tạo nhất. Trước tiên là thực hiện khai thác hợp nhất và DNS phân quyền. Namecoin cũng là giải pháp đầu tiên cho Tam giác Zooko, vấn đề lâu đời của việc tạo ra một hệ thống đặt tên đồng thời an toàn, phân quyền và có ý nghĩa của con người.

Nếu bạn có nhu cầu mua đồng coin này hãy theo dõi biến động giá của nó để chọn được thời điểm đầu tư thích hợp.