Huobi Chain là gì? Chiến dịch tìm kiếm SuperHero cho dự án

Huobi Chain là gì? Chiến dịch tìm kiếm SuperHero cho dự án

Huobi Pro đang tiến đến việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính tự điều tiết và phi tập trung bằng dự án Huobi Chain Project (HCP) và Huobi Chain Superhero Championship Program (HCSCP).

Huobi Chain là gì?

Huobi Chain là một public blockchain với khả năng tự điều tiết và hoàn toàn phi tập trung. Huobi Chain cung cấp cơ sở hạ tầng tài chính tự thân đáng tin cậy cho các cá nhân và tổ chức. Từ đó cho phép tạo, công chứng, xác nhận các loại tài sản và thế chấp khác nhau một cách công khai trên blockchain dưới dạng token.

Huobi Token (HT) cũng sẽ từ định dạng ERC-20 trên nền tảng Ethereum để chuyển sang Huobi Chain, đồng thời các đối tác của Huobi Ecology cũng sẽ trở thành một super node trên Huobi Chain.

Tìm kiếm SuperHero cho Huobi Chain

Huobi sẽ phát động chương trình tìm kiếm nhà lãnh đạo toàn cầu để dẫn dắt dự án Huobi Chain. Các đội từ khắp nơi trên thế giới có thể tham gia và cạnh tranh cho giải thưởng theo từng cột mốc. Các nhóm mới có thể tham gia cuộc thi tại bất kỳ cột mốc nào dựa trên mã nguồn mở từ các cột mốc trước đó.

“Sau khi hoàn thành, tất cả code sẽ đều là mã nguồn mở, và chúng tôi cũng sẽ từ từ mang Huobi vào blockchain mới này”, Li giải thích. “Về sau, Huobi sẽ lấy 1% doanh thu hàng năm để tài trợ cho chương trình này.”

Huobi Chain Superhero Championship sẽ khuyến khích cộng đồng tham gia xây dựng Huobi Chain ngay từ đầu. Huobi sẽ dành một khoản đóng góp cần thiết trị giá 30 triệu HT cho việc hỗ trợ phát triển dự án.

Mỗi cột mốc có một phần thưởng. Đội chiến thắng được chọn tại nút mốc quan trọng và họ sẽ chia sẻ nguồn giải thưởng cụ thể ở từng giai đoạn. Tại mỗi cột mốc, code từ các đội là mã nguồn mở.

Các nhóm mới được hoan nghênh sử dụng mã nguồn mở bất kỳ lúc nào để tham gia vào cuộc thi và dồn thêm nguồn lực cho dự án.

Tính năng của Huobi Chain

Huobi Chain bao gồm 3 tính năng chính:

  • Giảm thiểu rủi ro tài chính với sự giám sát và đồng thuận
  • Tối ưu hóa quy trình giao dịch với công nghệ blockchain
  • Bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng với quyền tự chủ của cộng đồng