Home Gian lận Lặp chi (Double Spending) là gì?

Gian lận Lặp chi (Double Spending) là gì?

Xem xét ví dụ sau: An muốn mua chiếc xe máy của Bình với giá 10 triệu đồng.

An trả cho Bình số tiền mặt tương ứng. Khi Bình nhận được số tiền mặt này, An không có cách nào để sử dụng lại số tiền này cho một số giao dịch khác, vì tiền mặt là vật chất hữu hình này hiện đang thuộc quyền sở hữu của Bình, và An hay bất cứ ai khác không thể tái tạo hay sao chép được nó.

Bây giờ, nếu An trả số tiền đó cho Bình dưới dạng tiền số thì điều gì sẽ xảy ra?

Do định dạng của tiền để thanh toán là định dạng kỹ thuật số, nên về cơ bản, đây là một tệp nhị phân được lưu trữ ở đâu đó trên thiết bị vật lý của An. Sau khi An đưa tập tin này (tiền kỹ thuật số) cho Bình, anh ta cũng có thể đưa một bản sao của tập tin đó Chung (một người bán xe máy hoặc điện thoại khác để mua những thứ này). Trong trường hợp này cả Bình và Chung đều nghĩ rằng họ đã nhận được tiền mà không có bất kỳ phương tiện nào để xác thực và do đó họ sẽ giao hàng cho An.

Đây được gọi là bài toán lặp chi (double spending) trong đó người gửi chi tiêu cùng một khoản tiền tại nhiều nơi để nhận được các dịch vụ hoặc hàng hóa từ nhiều nhà cung cấp khác nhau.

Double Spending là gì?

Double Spending là hình thức gian lận sử dụng hai giao dịch khác nhau để cùng chi tiêu số dư của một tài khoản. Double Spending thường được đề cập khi nhắc về mạng lưới Bitcoin.

Nếu hai giao dịch có khoá riêng tư kèm số dư tài khoản giống nhau hoàn toàn nhưng được gửi vào hai địa chỉ khác nhau trong mạng lưới Bitcoin – thì giao dịch nào đến trước sẽ được chấp nhận trước và giao dịch còn lại thì không. Bitcoin là hệ thống có thể chống lại hình thức gian lận chi tiêu Double Spending trên.

Do đó nếu bạn cố gắng gửi Bitcoin đi hai lần – một lần để thanh toán tiêu dùng và – một lần đến địa chỉ nằm trong sự kiểm soát của bạn. Thì bạn có xác suất 50% để vừa nhận được món hàng và vừa lấy lại được số tiền mình bỏ ra nếu mạng lưới Bitcoin chấp nhận giao dịch trên.

Giải quyết vấn đề Double Spending

Để giải quyết vấn đề double spending này, chúng ta sẽ sử dụng một cơ quan xác thực tập trung để giám sát tất cả các giao dịch, trường hợp này giống như các ngân hàng hoặc các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trung gian như PayPal.

Cơ quan xác thực tập trung này duy trì một sổ cái ghi lại tất cả các giao dịch. Khi đó, An sẽ phải gửi tài sản tiền số của mình cho cơ quan này. Cơ quan này sẽ thực hiện ghi chép lại biến động tài sản của An kèm với các giao dịch được thực hiện. Mỗi lần tiêu số tiền này sẽ được trừ vào tổng tài sản của An. Và khi An muốn tiêu một khoản tiền nào đó để mua hàng thì cơ quan xác thực này sẽ xác nhận lại việc An có đủ số dư tài khoản để thanh toán cho giao dịch đó hay không. Khi số dư tài khoản được xác thực, cơ quan xác thực tập trung này sẽ gửi một số tiền số tương ứng cho Bình hoặc Chung bằng cách cộng thêm và ghi lại số tiền có được của Bình hoặc Chung vào tài khoản tương ứng của họ trong sổ cái.

Trong trường hợp này, An không thể nhân đôi số tiền của mình bởi dù có gửi như thế nào thì số tiền trong sổ cái cũng không thay đổi và không thể xác nhận được. Nếu mọi giao dịch tiền kỹ thuật số được chuyển thông qua một cơ quan tập trung như thế này, thì vấn đề double spending sẽ được giải quyết. Điều này cũng cung cấp một lợi ích khác trong việc xác thực tính xác thực của mỗi đồng tiền kỹ thuật số được sử dụng trong giao dịch. Tiền giả (tiền trùng lặp như trong trường hợp An trả tiền cho Chung bằng cách sử dụng bản sao) sẽ dễ dàng bị phát hiện và ngăn chặn lưu thông.

CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại website này.