Fusion là gì? Tìm hiểu đồng FSN Coin

Fusion là gì? Tìm hiểu đồng FSN Coin

Fusion, được tìm thấy trực tuyến tại Fusion.org, là một blockchain công khai nhằm tạo ra một “nền tảng tài chính mã hóa” toàn diện. Cùng tìm hiểu về dự án Fusion ngay hôm nay trong bài đánh giá của chúng tôi.

Fusion là gì?

Fusion là một nền tảng tài chính được xây dựng trên một blockchain công cộng. Mục đích của nền tảng này là cung cấp các hợp đồng thông minh cross-chain, cross-organization, và cross-datasource .

Nền tảng này sẽ dựa vào Giao thức Fusion, cung cấp các API bao gồm các token blockchain khác nhau, các giá trị chuỗi khác nhau và các nguồn dữ liệu khác nhau vào một chuỗi công cộng. Mục đích là làm cho nhiều kiểu người, nhiều cộng đồng Blockchain và các tổ chức tập trung giúp đỡ lẫn nhau, mang lại lợi ích cho nhau và tạo ra một tương lai tốt hơn.

Fusion thấy giao thức của nó như là một phần thiết yếu của Internet of Values.  Các tính năng chính khác bao gồm việc tạo ra các hợp đồng thông minh “thực sự thông minh”, bao gồm các hợp đồng thông minh có khả năng thực hiện logic tài chính. Fusion muốn giới thiệu ý tưởng “tài chính mã hóa” vào Internet of Values, làm cho nó có thể giao tiếp qua các blockchains và qua các loại tiền tệ.

Các tính năng của Fusion

Fusion được thiết kế với tất cả các tính năng sau:

Tính toàn diện:

Fusion thấy chính nó như là một nền tảng toàn diện bởi vì nó được thiết kế để chứa các token blockchain khác nhau, các giá trị off-chain khác nhau và các nguồn dữ liệu khác nhau. Nó tương tự như các giao thức blockchain-agnostic nhưng ở cấp độ cao hơn. Kết quả cuối cùng là nhiều kiểu người, các tổ chức tập trung và cộng đồng blockchain có thể cộng tác trên giao thức Fusion.

Tương thích:

Sử dụng quản lý quyền kiểm soát phân tán, Fusion cho phép người dùng chuyển một số token khác nhau lên nền tảng. Điều này có thể tách chủ sở hữu và người dùng cũng như tạo điều kiện cho việc tạo ra các hợp đồng thông minh đa token.

Thông minh:

Giao thức Fusion tạo ra các hợp đồng “thông minh” thực sự thông minh bằng cách cung cấp cho chúng dữ liệu off-chain làm cho các hợp đồng thông minh có khả năng thể hiện nhiều logic tài chính khác nhau trong thời đại internet of values.

Sáng tạo:

Fusion giới thiệu chuỗi công cộng cross-chain, cross-organization, và cross-datasource, mang lại khả năng tương tác của blockchain với một cấp độ hoàn toàn mới và có thể cải tiến tài chính mà trước đây không thể thực hiện được.

Độc lập:

Fusion, như một chuỗi công cộng, độc lập mà không có bất kỳ bên thứ ba nào. Dịch vụ quản lý quyền kiểm soát phân tán bảo vệ tất cả các tài sản mã hóa bị khóa. Fusion thấy tính năng này như một cách để bảo vệ “tài sản riêng tư bất khả xâm phạm thiêng liêng của nhân loại”.

Các sản phẩm và dịch vụ API Blockchain DCRM, MTM & HHCM của Fusion

Fusion cung cấp một số công nghệ độc đáo – bao gồm các API và các sản phẩm / dịch vụ khác có sẵn thông qua Fusion Protocol. Những công nghệ đó bao gồm tất cả những điều sau đây:

Quản lý quyền kiểm soát phân tán (DCRM):

DCRM là quá trình bàn giao quyền kiểm soát các khóa riêng tư của các tài sản kỹ thuật số từ các cá nhân hoặc các tổ chức tập trung cho Blockchain công cộng. Thế hệ phân tán và lưu trữ phân tán các khóa riêng nghĩa là không ai có thể truy cập vào khóa riêng. Điều này loại bỏ các điểm thất bại tập trung, đảm bảo rằng không có single node nào có thể có được sự kiểm soát của tài sản kỹ thuật số.

Multiple Triggering Mechanism (MTM):

Fusion có một cơ chế kích hoạt giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng có một công nghệ gọi là Multiple Triggering Mechanism, hoặc MTM, giới thiệu thời gian và sự kiện kích hoạt cho các hợp đồng thông minh. Điều này tạo ra ba chế độ kích hoạt, bao gồm trình kích hoạt giao dịch, thời gian và sự kiện. Nó mở rộng tính hữu dụng của các hợp đồng thông minh – đặc biệt cho các ứng dụng tài chính mã hóa phức tạp. Kết quả cuối cùng là một giao thức tạo ra các dịch vụ tài chính được phân phối và các ứng dụng phân tán phức tạp nhất có thể.

Cơ chế hợp nhất Hybrid  (HHCM):

HHCM là một cơ chế đồng thuận duy nhất vay mượn từ cả hai thuật toán  PoW và PoS. Nó cũng sử dụng tính toán song song bằng cách nhóm các nút lại với nhau, với kết quả cuối cùng là một sự cân bằng lý tưởng về hiệu quả và an toàn.

Kết luận

Fusion là một blockchain công cộng dành riêng cho việc tạo ra một nền tảng tài chính mã hóa toàn diện. Trên nền tảng đó, các nút mạng được phân phối kiểm soát nhiều loại khóa riêng của các token. Giao thức Fusion gồm có một tập hợp các API cho phép các tổ chức tập trung làm cho blockchain có thể mở rộng. Giao thức này cũng kết nối các nguồn dữ liệu ngoài chuỗi để thực hiện các hợp đồng thông minh “thực sự thông minh”. Mục tiêu của Fusion là giới thiệu một kỷ nguyên mới của “nền tài chính mã hóa” cho Internet of Values.

Telegram