Ethereum Name Service (ENS) là gì ?

Ethereum Name Service (ENS) là gì ?

Ethereum Name Service (ENS) là một dịch vụ cung cấp tên miền và được trữ trên hệ thống Blockchain của Ethereum. Ban đầu Ethereum Name Service được biết đến như một phương pháp ánh xạ địa chỉ của tài khoản Ethereum, bao gồm việc đặt tên cho các Hợp đồng Thông minh, ví Ethereum và các ứng dụng trong phạm vi kiểm soát của Hợp đồng Thông minh.

Như chúng ta đã biết địa chỉ của Ethereum là một chuỗi hệ số thập lục phân và được bắt đầu bằng ký tự ‘0x’. Việc diễn giải ký tự như trên rất phức tạp và hầu như không ai có thể nhớ được. Với sự trợ giúp của Ethereum Name Service, chúng ta có thể biến đổi bất kỳ địa chỉ phức tạp nào đó sang một địa chỉ dễ nhớ hơn, ví dụ ‘bitcoinvietnamnews.eth’ là một địa chỉ của chúng tôi.

Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký tên miền cho mình bằng cách tham gia đấu giá trên hệ thống Blockchain của Ethereum. Ethereum Name Service sẽ hoạt động dựa trên Hợp đồng Thông minh và chỉ tuân thủ theo những gì chủ sở hữu mong muốn.

Cuộc đấu giá cho một tên miền ENS diễn ra trong 3 giai đoạn:

  1. Vòng đấu giá: diễn ra trong vòng 3 ngày để tham gia nộp hồ sơ đấu giá bao gồm tên miền ENS, giá đấu và địa chỉ ETH hiện tại.
  2. Vòng công bố: diễn ra trong 2 ngày kế và những người tham gia phải công bố giá đấu của mình, nếu không sẽ bị huỷ tư cách đấu giá.
  3. Vòng chung kết: người đấu giá cao nhất sẽ trở thành chủ sở hữu của tên miền ENS. Nếu không có kết quả chủ sở hữu mới, tên miền ENS sẽ quay trở lại vòng đầu tiên.

Lưu ý

  • Chỉ cần 0.01 Ether để có thể tham gia đặt giá tối thiểu, nếu không ai tham gia đấu giá – tên miền ENS đó sẽ là của bạn.
  • Tất cả những ai tham giá đấu giá không thành công sẽ được hoàn trả lại 99,9% số Ether tham gia đặt giá – 0,1% Ether còn lại sẽ bị tiêu huỷ như một bằng chứng đấu giá.
  • Tên miền ENS hợp lệ sẽ phải trên 7 ký tự.
  • Một số tên miền đang rất nóng hiện tại là microsoft.eth; google.eth; vitalik.eth; facebook.eth và còn nhiều hơn thế.
  • Chủ sở hữu của tên miền cấp cao sẽ có quyền điều hướng đến tên miền cấp thấp hơn của mình. Ví dụ ‘bitcoinvietnamnews.eth’ có quyền tạo thêm ‘sale.bitcoinvietnamnews.eth’.

Ngày phát hành Ethereum Name Service là 14/03/2017 nhưng gặp sự cố kỹ thuật và chưa có thông báo mới nhất. Bitcoin Vietnam News sẽ cập nhật tin tức mới nhất cho Ethereum Name Service trong thời gian sớm nhất. Vui lòng tìm hiểu thêm tại: https://ens.codetract.io/

Binance

BÌNH LUẬN