EOS coin là gì? Giới thiệu dự án EOS, đối thủ của Ethereum

EOS coin là gì? Giới thiệu dự án EOS, đối thủ của Ethereum

EOS coin là gì? EOS coin là một đồng tiền điện tử được xây dựng trên nền tảng ERC20 của Ethereum với mong muốn đưa EOS coin trở thành một ứng dụng phân cấp với cơ sở hạ tầng mạnh mẽ nhất.

EOS coin một ứng dụng cung cấp tài khoản, xác thực, cơ sở dữ liệu, truyền thông không đồng bộ và lập lịch trình các ứng dụng trên nhiều lõi CPU hoặc cụm CPU. Công nghệ của Token EOS là một cấu trúc Blockchain có khả năng mở rộng tới hàng triệu lần truy cập mỗi giây, loại bỏ phí sử dụng và cho phép triển khai ứng dụng phân cấp nhanh chóng và dễ dàng.

Công ty phát triển EOS

Block.one – một công ty của Cayman Islands đang xây dựng phần mềm EOS.IO. Với nhân viên và cố vấn trên khắp thế giới, công ty tập trung vào các giải pháp công nghệ cấp doanh nghiệp, bao gồm phát triển phần mềm Blockchain.

Khi EOS kết thúc giai đoạn phát triển của nó, Block.one sẽ phát triển phần mềm EOS.IO theo giấy phép phần mềm mã nguồn mở.

EOS coin

EOS coin là các token ERC-20 được phân phối trên Blockchain Ethereum theo hợp đồng thông minh (Smart Contract). Với mục tiêu xây dựng một blockchain là đối thủ của Ethereum, được sử dụng để tự động hoá các quy trình, phát triển ứng dụng, giám sát tài sản, mở rộng các ứng dụng phân cấp.

Các tính năng của EOS

Block.one đang xây dựng phần mềm EOS.IO nhưng nó sẽ không cấu hình hoặc khởi chạy bất kỳ nền tảng công khai blockchain nào sử dụng phần mềm mã nguồn mở EOS.IO (EOS Platform). Bất kỳ khởi động của một nền tảng EOS coin sẽ xảy ra bởi các thành viên của cộng đồng không liên quan đến block.one. Các bên thứ ba tung ra nền tảng EOS có thể xóa, sửa đổi hoặc bổ sung phần mềm EOS.IO trước, trong khi hoặc sau khi tung ra nền tảng EOS.

EOS không có bất kỳ quyền, mục đích, thuộc tính, chức năng hoặc tính năng nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ mục đích sử dụng, mục đích, thuộc tính, chức năng hoặc tính năng nào trên nền tảng EOS.

Số lượng EOS coin

Việc phân phối EOS coin sẽ diễn ra trong 341 ngày bắt đầu từ ngày 26/6/2017 lúc 13:00 UTC. Một tỷ (1.000.000.000) EOS coin sẽ được phân phối theo lịch trình dưới đây:

  1. 200,000,000 EOS coin (20% tổng số) trong vòng 5 ngày bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 năm 2017 lúc 13:00 UTC và kết thúc vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 lúc 12:59:59 UTC.
  2. 700,000,000 EOS coin (70% tổng số) sẽ được phân chia thành 350 khoảng 23 giờ liên tiếp với số tiền 2.000.000 EOS mỗi lần bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2017 lúc 13:00:00 giờ UTC.
  3. 100,000,000 EOS coin (10% tổng số) sẽ được dành riêng cho block.one và không thể giao dịch hoặc chuyển giao trên mạng Ethereum.

Lộ trình phát triển EOS

  • Giai đoạn 1 – Thử nghiệm phiên bản EOS 1.0: Mùa hè 2017
  • Giai đoạn 2 – Ra mắt phiên bản 1.0: Mùa thu 2017
  • Giai đoạn 3 – Thanh tra, kiểm tra an ninh: Mùa đông 2017 tới mùa xuân 2018
  • Giai đoạn 4 – Tối ưu hóa phiên bản cũ và thực hiện song song với phiên bản mới:  Mùa hè tới mùa thu 2018
  • Giai đoạn 5 – Triển khai kế hoạch tương lai

Binance