Double Spending là gì ?

Double Spending là gì ?

Double Spending là hình thức gian lận sử dụng hai giao dịch khác nhau để cùng chi tiêu số dư của một tài khoản. Double Spending thường được đề cập khi nhắc về mạng lưới Bitcoin.

Nếu hai giao dịch có khoá riêng tư kèm số dư tài khoản giống nhau hoàn toàn nhưng được gửi vào hai địa chỉ khác nhau trong mạng lưới Bitcoin – thì giao dịch nào đến trước sẽ được chấp nhận trước và giao dịch còn lại thì không. Bitcoin là hệ thống có thể chống lại hình thức gian lận chi tiêu Double Spending trên.

Do đó nếu bạn cố gắng gửi Bitcoin đi hai lần – một lần để thanh toán tiêu dùng và – một lần đến địa chỉ nằm trong sự kiểm soát của bạn. Thì bạn có xác suất 50% để vừa nhận được món hàng và vừa lấy lại được số tiền mình bỏ ra nếu mạng lưới Bitcoin chấp nhận giao dịch trên.

Giao dịch nào đến trước sẽ được chấp nhận trước và giao dịch còn lại thì không
Giao dịch nào đến trước sẽ được chấp nhận trước và giao dịch còn lại thì không

Có nhiều cách để chống lại sự gian lận này – chẳng hạn như những người điều hành ví Bitcoin có thể liên kết vào các nút đào để đảm bảo giao dịch của họ đi trực tiếp – và những giao dịch khác với cùng một số dư không thể đưa vào mạng lưới này để thực hiện hành vi gian lận.

Telegram