Distributed Credit Chain là gì? Tìm hiểu đồng DCC Coin

Distributed Credit Chain là gì? Tìm hiểu đồng DCC Coin

Distributed Credit Chain (DCC) là sự kết hợp hoàn hảo giữa ngành công nghiệp blockchain và ngành công nghiệp tài chính.

Distributed Credit Chain là gì?

Distributed Credit Chain (DCC)(Chuỗi tín dụng phân quyền) là một blockchain ngân hàng phân quyền công khai đầu tiên trên thế giới với mục tiêu thiết lập hệ sinh thái phân cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính trên toàn thế giới. Bằng cách phân quyền quyền tín dụng nhờ công nghệ blockchain và hoàn trả lại quyền sở hữu dữ liệu cho các cá nhân, sứ mệnh của DCC là chuyển đổi các tình huống tài chính khác nhau và hiện thực hóa tài chính toàn diện thực sự. Để đáp ứng mục tiêu này, một loại hình ngân hàng mới dựa trên công nghệ ra đời – “ Ngân hàng phân quyền” (Distributed Bank). Ngân hàng này không phải là ngân hàng truyền thống, mà là một hệ sinh thái tích hợp các dịch vụ tài chính phân quyền.

Chúng tôi giới thiệu một blockchain chính – Distributed Credit Chain (DCC) để thiết lập các tiêu chuẩn kinh doanh, đạt được sự đồng thuận dữ liệu, triển khai hợp đồng kinh doanh, các dịch vụ thanh kết toán, v.v… cho một loạt các hoạt động kinh doanh tài chính phân quyền.

Ưu thế của DCC

Phá vỡ thế độc quyền

Với một hệ sinh thái ngân hàng phân quyền toàn cầu, mục tiêu của DCC là phá vỡ thế độc quyền của các tổ chức tài chính truyền thống và hoàn trả lợi nhuận từ các dịch vụ tài chính cho các nhà cung cấp và người dùng có liên quan tới các dịch vụ trên, giúp mỗi bên liên quan cũng có thể hưởng lợi khi hệ sinh thái phát triển. Ngân hàng Số cuối cùng sẽ trở thành con đường dẫn tới một hệ thống tài chính toàn diện thực sự.

Tư duy phân quyền

Nhờ tư duy phân quyền, ngân hàng phân quyền thay đổi mô hình hợp tác trong các dịch vụ tài chính truyền thống, xây dựng mô hình hợp tác ngang hàng và toàn diện trên khắp các vùng miền và khu vực, với mọi đối tượng và các tài khoản khác nhau.

Chuyển đổi cơ cấu kinh doanh

Về mặt kinh doanh, ngân hàng phân quyền thay đổi hoàn toàn vấn đề nợ, tài sản và cơ cấu kinh doanh trung gian của các ngân hàng truyền thống. Vì vậy, cấu trúc quản lý hình cây của ngân hàng truyền thống phát triển thành cấu trúc phẳng của một ngân hàng phân quyền, thiết lập các tiêu chuẩn phân quyền cho nhiều ngành kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh tổng thể.

Quy định quản lý của chính phủ

Về các quy định, các thông tin đăng ký trên blockchain không thể bị giả mạo, do đó, điều này cho phép các cơ quan quản lý tiếp cận các tài sản cơ sở trong thời gian thực tế. Các tổ chức phân tích dữ liệu lớn cũng có thể giúp các cơ quan quản lý hiểu rõ và ứng phó với các rủi ro trong ngành nhanh hơn dựa trên phân tích dữ liệu blockchain.

Những cải tiến của DCC

Quyền sở hữu dữ liệu thuộc về cá nhân

Dựa trên công nghệ blockchain, Chuỗi phân quyền tín dụng DCC cho phép phân quyền quyền sở hữu cá nhân dữ liệu cá nhân, thay vì các dịch vụ tín dụng tập trung quản lý tất cả dữ liệu.

Hệ thống nhận diện danh tính là duy nhất và không thể bị từ chối

Bản chất phân quyền, không bị khước từ và giả mạo của blockchain bảo vệ dữ liệu giao dịch cho các cá nhân và tổ chức.

Hệ thống tín dụng phân quyền

Cá nhân có quyền sở hữu và lưu trữ dữ liệu, nếu cơ quan, tổ chức nào muốn sử dụng dữ liệu này cần phải có được sự chấp thuận của các cá nhân. Các tổ chức dịch vụ dữ liệu không còn có thể thu lợi nhuận từ bộ nhớ đệm hay tự do sử dụng dữ liệu nữa.

Mạng xác minh và giao dịch dữ liệu chi phí thấp và hiệu quả cao

Hệ thống sổ cái phân tán và cấu trúc phân quyền, không phụ thuộc vào xác thực nút đơn, trang bị các nút phân tán có chức năng xác thực và nâng cao hiệu quả với xác thực cộng tác.

Phân quyền cho phép thị trường hóa các mức lãi suất

Mọi người có thể lựa chọn người nợ của họ, và trong một thị trường phân cấp với nhiều đối thủ cạnh tranh, sức mạnh định giá sẽ phụ thuộc vào thị trường hơn là các nhà sản xuất thị trường.

Tạo hệ sinh thái nền tảng mở DCC

Tất cả các bên tham gia vào quá trình dựa trên sự đồng thuận, giải quyết nhiều vấn đề trong quá trình tín dụng tập trung, bao gồm giả mạo, chi phí cao và lạm dụng quyền riêng tư.

Giá trị của DCC

Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng

Thông tin cá nhân ban đầu và dữ liệu không được phân tích sẽ không được lưu trữ lâu dài tại các tổ chức của bên thứ ba. Điều này ngăn chặn các dữ liệu bị sử dụng sai hoặc bị rò rỉ bởi các bên thứ ba.

Giảm chi phí sử dụng dữ liệu

Dữ liệu cá nhân có thể được xác nhận tự động. Chính vì vậy, người dùng có thể tự do sử dụng hoặc truy cập dữ liệu mà không cần phải xác nhận nhiều lần.

Xóa bỏ độc quyền dữ liệu

Công nghệ Blockchain cho phép các cá nhân sở hữu và sử dụng dữ liệu của họ và loại bỏ chi phí vượt mức do lưu trữ tập trung và xác minh dữ liệu từ bên thứ ba.

Hoạt động vay công khai và được chia sẻ

Do dữ liệu giao dịch được cả hai bên chấp thuận là công khai, các báo cáo lịch sử tín dụng được tạo lập trên các blockchain ngăn chặn các vấn đề như vay dài hạn và vay thử nghiệm lặp đi lặp lại.

Dịch vụ của DCC

Dữ liệu người dùng trên blockchain

Với dịch vụ xác minh của Chuỗi tín dụng phân quyền DCC, thông tin cơ bản của người dùng được xác minh, xử lý, lưu trữ cục bộ trong khi băm của nó sẽ được ghi lại trên DCC. Do đó, dữ liệu cá nhân có thể được xác thực và sử dụng nhiều lần trong tương lai. Các đại lý tín dụng không cần phải liên tục xin phép người dùng để truy cập vào dữ liệu của họ.

Nhận dữ liệu của người dùng

Khi một đại lý muốn sử dụng nội dung dữ liệu của một cá nhân, cá nhân sẽ gửi báo cáo dữ liệu cá nhân và xác minh bằng cách sử dụng thông tin của Chuỗi tín dụng phân quyền DCC thông minh. Vì thông tin trên blockchain không thể bị giả mạo, quá trình xác minh sẽ nhanh chóng và có chi phí thấp.

Cung cấp dịch vụ tín dụng

Các cơ quan tín dụng có thể ký hợp đồng với các công ty cho vay hợp tác của DCC, cung cấp các dịch vụ kiểm soát rủi ro, phân tích dữ liệu người dùng và cung cấp cho người cho vay, sau đó quyết định có cho vay hay không dựa trên kết quả từ kiểm soát rủi ro.

Chuỗi tín dụng phân quyền DCC cung cấp các thuật toán chống gian lận và lập mô hình để giúp các tổ chức tài chính xử lý dữ liệu cá nhân mà không cần lưu trữ dữ liệu. Bằng cách này, nó giúp các tổ chức tài chính cải thiện khả năng kiểm soát rủi ro của họ phù hợp với các yêu cầu tuân thủ.

Kết luận

Có thể kết luận rằng Distributed Credit Chain (DCC) hoàn toàn không phải là một scam lừa đảo. Nền tảng DCC là sự kết hợp của ngành công nghiệp tài chính với ngành công nghiệp blockchain. DCC đã đạt đước những bước tiến đáng kể khi liên tục thực hiện các cải tiến công nghệ, đề xuất các dịch vụ tín dụng mới, … Vậy Distributed Credit Chain có thể là khoản đầu tư đáng giá dành cho bạn hay không?