Copytrack là gì? Tìm hiểu đồng CPY Coin

Copytrack là gì? Tìm hiểu đồng CPY Coin

Copytrack, được tìm thấy trực tuyến tại Copytrack.io, là dự án blockchain đầu tiên về đăng ký bản quyền toàn cầu nhằm mục đích trở thành tương lai của quản lý bản quyền phi tập trung. Dưới đây là đánh giá của chúng tôi về dự án Copytrack.

Copytrack là gì?

Copytrack là một nền tảng quản lý bản quyền dựa trên blockchain. Nền tảng này nhằm mục đích giải quyết các vấn đề của lĩnh vực quản lý nội dung số ngày nay. Copytrack sẽ cung cấp bằng chứng về quyền sở hữu nội dung số.

Mục đích là để giải quyết các vấn đề lớn trong thế giới quản lý nội dung số. Ngày nay, người dùng thường hiểu lầm việc sử dụng nội dung số trực tuyến, bao gồm các tùy chọn cấp phép có sẵn để sử dụng. Đồng thời, chủ sở hữu bản quyền có ít phương pháp để chứng minh quyền sở hữu nội dung gốc và tác phẩm phái sinh.

Với ý nghĩ đó, Copytrack nhằm mục đích tạo ra một hệ thống cung cấp một lựa chọn tốt hơn cho chủ sở hữu bản quyền và người dùng.

Presale Copytrack đã được tiến hành cho đến ngày 10 tháng 1.

Không giống như các ICO khác, Copytrack đã có một doanh nghiệp đang hoạt động. Công ty tuyên bố đang phát triển để trở thành công ty hàng đầu trên thị trường thế giới về thực thi bản quyền tự động. Công ty được thành lập ở Berlin và phát triển mở rộng sang New York và Tokyo. Hiện tại, với công nghệ blockchain, công ty đặt mục tiêu đưa hệ thống bản quyền đó lên cấp độ tiếp theo.

Copytrack hoạt động như thế nào?

Copytrack xoay quanh việc sử dụng token Copytrack hoặc CPY. Các token này được sử dụng để tương tác với nền tảng đăng ký bản quyền phi tập trung cho các nội dung số. Đăng ký đó xác thực người dùng và liên kết tài sản trí tuệ số. Nền tảng đăng ký này cũng sẽ tạo ra một hệ sinh thái độc nhất cho các chủ sở hữu bản quyền, qua đó cung cấp các thị trường e-client mới.

Token CPY được sử dụng để cấp phép và thanh toán trên blockchain của Copytrack. Chúng là các token gốc của blockchain, cho phép chủ sở hữu bản quyền thanh toán tự động dựa trên giấy phép mà họ tự thiết kế. Là chủ sở hữu trí tuệ, bạn có thể chọn cách người dùng tương tác với tài sản của bạn, bao gồm các loại quyền mà giấy phép cung cấp.

Thời điểm hiện tại, doanh nghiệp của Copytrack gồm có hệ thống tự động theo dõi hình ảnh trên internet. Khi nền tảng tìm thấy một hình ảnh cho khách hàng, nó sẽ tiến hành thực thi và cấp phép. Trong tương lai, công ty có kế hoạch mở rộng bao gồm đăng ký hình ảnh thông qua blockchain trong khi cung cấp một thị trường mới cho các nghệ sĩ và người mua.

Mục tiêu cuối cùng là đặt tiền lệ cho hệ thống đăng ký toàn cầu minh bạch và phi tập trung cho bản quyền nội dung số. Copytrack cũng có kế hoạch tạo ra trường hợp sử dụng đầu tiên cho sổ cái của họ: trường hợp sử dụng đó sẽ được gọi là Đăng ký bản quyền toàn cầu cho Hình ảnh. Tiếp nối trường hợp sử dụng này là một Thị trường Hình ảnh minh bạch, phi tập trung, nơi các chủ sở hữu hình ảnh có thể chia sẻ giấy phép với một thị trường mở.

Kết luận về CopyTrack

CopyTrack là một trong số nhiều công ty tìm cách đưa quản lý bản quyền vào blockchain. Tuy nhiên, không giống như các công ty khác, Copytrack có một doanh nghiệp hiện tại đang hoạt động: công ty được thành lập vào năm 2015 và cung cấp các dịch vụ bản quyền trên toàn thế giới. Thời điểm hiện tại, họ đang tìm cách mở rộng hệ thống quản lý bản quyền của họ dựa trên blockchain, tạo ra một nền tảng duy nhất quản lý blockchain trên toàn thế giới.

Để tìm hiểu thêm về Copytrack và cách hoạt động của nó, hãy truy cập trang web trực tuyến ngay hôm nay tại Copytrack.com

Telegram